Tư vấn khách hàng khi sử dụng nước súc miệng cai thuốc lá thanh nghị

Chào nhà thuốc tôi cần tư vấn về cách bỏ thuốc lá . Tôi đã hút 28 năm nay giờ tôi thấy sức khỏe đang suy yếu dần và tôi muốn hỏi . Như tôi đã hút lâu như vậy thì
Mất thời gian bao lâu để cai được thuốc lá ?


Các bạn cho tôi hỏi : Đã có nhiều người sử dụng nước súc miệng cai thuốc lá thanh nghị chưa ?

081 642 2345

1
Bạn cần hỗ trợ?